Låga priser, hög kvalitet, lång erfarenhet och god service
Direktimportör från världsledande tillverkare av
Pooler - Poolvärmepumpar - Sandfilter 

Solfångare och poolvärmepump - Djupare info


UPPVÄRMNING AV  POOL?

Ibland kan det svenska klimatet ställa till det och vattnet i din swimmingpool vill inte komma upp i den temperatur
som du kräver eller åtminstone önskar. Det gäller väl i första hand vuxna. Barn struntar i regel i vattentemperaturen
när de väl bestämt sig för att bada. En swimmpool är en kostsam investering. Varför inte försöka använda den lite
mer genom att värma poolvattnet och förlänga badsäsongen? Poolens uppvärmning kan lösas på mer än ett sätt.

Den effektivaste, men också den mest kostsamma, är eluppvärmning med hjälp av värmepatron. Installerar man
ett sådant system så bör man inte titta noga på elmätarens markeringsskiva under drift. I så fall blir man orolig
redan innan man fått elräkningen! Av detta skäl -- bland annat -- har Primastar valt att inte sälja sådana system.

Vi rekommenderar i första hand solfångare


Nu är tyvärr solen inte alltid att lita på och då kan man tillgripa andra mer eller mindre drastiska metoder.
Den i vårt tycke näst bästa metoden är en värmepump för uppvärmning av poolvattnet eller en kombination av
solfångare och poolvärmepump där man kör igång värmepumpen vid de tillfällen då solfångaren inte klarar av
uppvärmningen  till den nivå  du önskar eller omgivningen kräver. En poolvärmepump i kombination med solfångare ska
installeras så att rent vattnet, som kommer via sandfiltret, först går genom solfångaren och sedan genom poolvärmepumpen.

SOLFÅNGARE

Efter mycket letande i hela världen (och vi menar verkligen hela världen) har vi hittat precis det vi länge sökt; en enkel,
billig, tillförlitlig, tålig, lättmonterad och effektiv solfångare. Du monterar solfångaren själv med enkla verktyg.
Var? - Jo i Australien av alla platser hos en tillverkare som tillverkat solfångare i 25 år och där samma familj äger och kontrollerar
företaget sedan starten. Man tillverkar och exporterar solfångare och andra pooltillbehör till såväl Europa som till USA och Canada.

Vi har valt att satsa på två olika typer av solfångare, en öppen variant och en inglasad variant. Båda solfångarna
är mycket lättmonterade och det krävs inga som helst specialverktyg. Även ganska opraktiska människor klarar av monteringen.
Allt som behövs för monteringen finns med i leveransen (utom slangar för anslutning till sandfilter/pump och det underlag som
solfångaren skall fästas på). Alla skenor och hållare finns med i leveransen. En färdigmonterad solfångare har sitt in- och utlopp
alldeles intill varandra med ca 20 cm mellanrum. Anslutningarna vid in- och utloppen är anpassade för slang med 38 eller 32 mm
invändig diameter. Det är s.k steganslutningar för alternativa slanganslutningar.

Solfångare-ytan i startmodulen är 1 x 8,3 meter; dvs 8,3 kvm. Startmodulen och tilläggsmodulerna är identiska.
Den enda skillnaden är att tilläggsmodulen levereras utan styrventil och kopplingar (den ingår ju redan i startmodulen.
En eventuell tilläggsmodul skruvas helt enkelt ihop med den redan befintliga startmodulen och dockningen är klar!
Startmodulen är förberedd att ta emot flera stycken tilläggsmoduler. Du kan fylla hela tomten om du vill. Vi levererar
solfångaren omonterad som en byggsats. Den har formen av en kanaliserade gummimattor (collectormattor)
tillverkade av sådant gummimaterial -- EPDM -- som bl.a. finns i vindrutetorkare till bilar (du Pont).

 

Solfångare monterade på tak
Solfångare direkt på marken
Solfångare direkt på marken
Till vänster visas hur ett sandfilter är
kopplat innan du monterat solfångare.

Till höger visas hur det tar sig ut efter
du kopplat in din solfångare.

Med den medföljande styrventilen
bestämmer du hur mycket av det totalt
pumpade vattnet som skall flyta genom
din solfångare och hur mycket som går
direkt från sandfilter tillbaka till poolen.
 

 

Lite mer specifikationer:

Gummimaterialet är EPDM
Ändrören är tillverkade i ABS plast
Innerdiametern i collectorbandens (solfångarmattans) kanaler är 5 mm
Kanalernas väggtjocklek är 1,5 mm
Maximalt vattentryck/arbetstryck är 1,5 bar
En solfångarmodul utan vatten väger ca 24 kg (beräknat på 8 kvm)
En solfångarmodul med vatten väger ca 40 kg (beräknat på 8kvm)
Materialet i utrustningen tål temperaturer mellan minus 35 och plus 180 C°

Solfångaren har en yta på 8,3 m² och består av en grundmodul. Den som inte tycker att vattnet blir tillräckligt varmt med
hjälp av denna modul köper en likadan till. Systemet är utformat så att man bygger på moduler allt efter önskemål. Det
är enkelt att docka på ytterligare en modul. Systemet är förberett för detta och inkopplingen av en extra modul sker på
en "kafferast". Tilläggs-modulerna är billigare än grundmodulen eftersom de saknar styrventil och U-stopp/distanshållare.
Du är alltså inte begränsad och väljer själv hur mycket värme du vill ha i poolen.

En solfångare placeras antingen på ett tak eller på marken. Du väljer ut en solig plats. Bäst effekt får man om man lutar
solfångaren ca 30-40 grader mot solen men det är inte nödvändigt. Det blir varmt ändå. Vårt koncept är att kunden skall
våga satsa på solvärme och inte bli ruinerad om det skulle gå åt skogen (fem års regnande t.ex.). Varmvattnet från
solfångaren kan användas till annat än att värma upp en pool. Det är bara fantasin som sätter gränser. I vårt solfångare-
paket ingår ingen pump eftersom det finns olika installationsmöjligheter och oftast kan den pump som driver filter-
anläggningen i swimmingpoolen användas. Man måste ta hänsyn till hur högt upp vattnet skall pumpas. I normalfallet
krävs ett vattentryck om ca 1 till 1,5 bar för att driva en solfångare som placerats på ett tak - mindre om solfångaren
placerats på marken. Du kan helt enkelt inte misslyckas. Det har också varit vår strävan när vi sökt efter en idiotsäker
solfångare och funnit den.

Många kunder har frågat om man kan öka effekten genom att bygga in vår solfångare i glas eller plast. Svaret är att
detta går alldeles utmärkt. Gummimaterialet tål temperaturer upp till 180 C°; dvs långt över kokpunkten!
Den enklaste och oftast billigaste åtgärden för att öka effekten är att se till att panelen får lä; dvs att vind inte för bort
värme. Om man väljer att bygga in collectormattan, skall man se till att ändrören (i ABS-plast) inte kommer att befinna sig
inne i lådan eftersom ABS-plasten kan ta skada av den höga temperatur som uppstår om anläggningen står stilla i fullt
solsken. Det blir varmt som f.. i lådan och ABS-plasten kan i värsta fall mjukna. Gummimattorna tar emellertid ingen skada.

Rören kan byggas in om de får separat ventilation, Klicka på länken kundbygge av solfångare för idéer och lösningar.

Det finns ett otal olika swimmingpooler, sandfilter och pumpar. Därför har vi valt att leverera solfångaren utan pump.
Solpanelen behöver i normalfallet en pump på ca 250 Watt (1/3 hk) och ibland ingen extra pump alls. Det finns ju redan
en pump i swimmingpoolernas filtersystem och den räcker oftast. Vår 1.07 m höga swimmingpool har för klen motor i
sitt filtersystem för att kunna dra även en solfångare. Denna pools sandfilterpump är anpassad till mindre swimmingpooler
och inget annat. När det gäller pump, så skall man tänka på att ju högre upp solfångaren monteras ju starkare pump
krävs. Den pump som vi levererar tillsammans med swimmingpooler högre än 1,07 m har starkare sandfilterpumpar
som klarar att driva solfångarepanelerna mycket bra. Dessa pumpar kan du köpa av oss separat: klicka på Tillbehör.

När man skall välja storlek på anslutningslang eller rör (mellan pool, pump och solfångare) kan man som en mycket
grov regel använda följande storlekar:

En till två solfångarmoduler: ...ca 30 mm diameters slang eller rör.........
En till sex solfångarmoduler: ..ca 40 mm diameters slang eller rör.
Mer än sex solfångarmoduler ca 50 mm diameters slang eller rör.

Många frågar VAR man kopplar in sig och tar vatten till vår solfångare. -- Svaret är att du skall sätta den medföljande
styrventilen på returledningen efter ditt sandfilter; dvs på den ledning som efter reningen i ditt sandfiltret går tillbaka till
swimmingpool. Med styrventilen (en shunt) reglerar du sedan hur mycket vatten du vill ska gå igenom solfångaren.
När du efter en tid, kanske någon vecka, kommit underfund med hur mycket vatten som just din solfångare kräver,
behöver du normalt inte ställa om styrventilen mer. Du har funnit den balans som är lämplig för ditt solfångare-system.

En solfångare i form av en gummimatta har fördelen att den inte kan korrodera. Den påverkas inte av klorhaltigt vatten.
Den är flexibel och oöm. Mattorna är mycket lätta att laga om olyckan ändå skulle vara framme. Solfångaren kräver
inte ett plant underlag. Den kan monteras ner och rullas ihop om man så önskar. Den låga vikten (ca 50 kg) för en vatten-
fylld solfångare på 8 kvm gör att den kan monteras nästan var som helst. Vattenmängden i en 8 kvm modul är ca 25 liter.
Vår solfångare kan monteras såväl vågrätt som lodrätt eller tom snett. Man skall bara se till att in- och utlopp kommer att
sitta vid systemets lägsta punkt.

Se också nedan under rubriken Solfångare i "lösvikt" beträffande egen "tillverkning" av måttsanpassade solfångare.

Solfångare i "lösvikt"

Vi säljer våra solfångare i "lösvikt" i form av 25 meters-collectorband. Med två sådana rullar bygger du en solfångare
som blir lite mer än 8 kvm antingen i form av en 1 x 8 m solfångare eller också en 2 x 4 m solfångare.
Det krävs inga speciella verktyg för att bygga dessa måttsanpassade solfångare. Inte ens lim behövs vid samman-
sättningen. Rullarna med 25 m collectorband består av tunna 8-kanalers gummimattor, som är ca 17 cm breda. Man
sätter sex band i bredd för att skapa en solfångare. Modulbredden kan du inte påverka men väl längden. Den
bestämmer du själv helt fritt.

Du kan alltså själv bygga en solfångare anläggning, som passar dig perfekt! Det blir lika lätt att bygga en
solfångare som är 1 x 12 meter som en som är 3 x 4 meter! Och det bästa av allt -- Du får en billigare solfångare
samtidigt som den får en större fångyta. Jämfört med våra tidigare prefabricerade solfångare om 6 kvm får du
nu 8,3 kvm solfångare för samma pris. Du får 33 % mer yta att fånga sol med för samma pengar!

Om du bestämmer dig för att själv bygga din solfångare så beställer du en startmodul som innehåller följande:

Ett installationspaket
I detta paket finns styrventil, distanshållare/ändstopp, reparationskit, slangklämmor samt slanganslutningar.

Ett rörpaket
I rörpaketet finns 3 st styva ABS-rör med anslutningar för collectorbanden (mattorna). Dessa tre rör (in- och
utlopp samt vändrör) utgör grunden för en solfångare modul, som blir en meter bred och obegränsat lång.

Collectorband (Absorptionsmatta)
Två 25 meters-rullar 8-kanals collectorband av gummi (17 cm breda). Med dessa band skapar du en
solfångare med den fångyta du själv bestämt. Det krävs sex collectorband i bredd för att skapa en
solfångare modul. Med två rullar 25 m collectorband kapade i 8-meters-längder får du en solfångare som är
1 x 8 meter; dvs 8 kvm. Skall man vara riktigt noga blir solfångare ytan faktiskt 8,3 kvadratmeter stor. Köper
du en extra rulle 25 m collectorband, blir solfångaren 1 x 12,5 m; dvs 12,5 kvm. Den längsta solfångaren kan
bli 25 meter lång (25 kvm). Längden begränsas av pumpens förmåga att pressa igenom vatten på hög höjd.

Hjälp för beräkning
Man bör minst ha halva poolens kvm yta i solfångaryta (collectorband) för att tillgodose sig ett värme tillskott
på ca 6-8 grader
extra jämfört med ingen solfångare. Hur många grader man får i tillskott beror på solfångarens
placering (väst, syd/västläge)
samt vindkänsligheten Beräkna alltid din solfångare utifrån att köpa en startmodul
och sedan vad du behöver ytterligare i tillägg.


Exempel 1.   Du har ont om plats och vill bygga två solfångare, som är 1x4 m vardera. Då köper du en
                    startmodul och en extra rörsats.
Exempel 2.   Du vill bygga två solfångare som är 1x12,5 m vardera. Då köper du en startmodul och en
                     tilläggsmodul samt två extra rullar 25 m collectorband.
Exempel 3.   Du vill bygga tre solfångare som är 1x11 m vardera. Då köper du en startmodul och två
                     tilläggsmoduler samt tre extra rullar 25 m collectorband.


 
 


In-och utlopp sitter på samma sida.
En stor praktisk fördel vid installa -
tionen.

Lägg märke till att tre av collector-
banden fortsätter förbi det första
röret och fortsätter mot utloppsröret.
En modul utgörs av 6 collectorband
Solfångaren ovan är 1,3x8,3 m i spet-
sarna. Dockar man till en solfångare
bygger denna till 1,16 m på bredden;
den totala bredden blir alltså 2,46 m
för två moduler (i spetsarna). Collector-
bandens yta blir 1 x 8,3 m för varje
modul i ett startpaket.

Längden på modulerna kan väljas helt
fritt. Dock torde 25 sträckmeter vara max.