Låga priser, hög kvalitet, lång erfarenhet och god service
Direktimportör från världsledande tillverkare av
Pooler - Poolvärmepumpar - Sandfilter 

Hjälp bygga pool

Merparten av Primastars kunder installerar/bygger sin pool själv (ca 90%).

Om man av olika anledningar inte vill installera/bygga sin pool själv vänder man sig i första hand till en lokal hantverkare (som man är förtrogen med) på hemmaorten. Med hjälp av Primastars poolmanualer installlerar/bygger en hantverkare poolen utan svårigheter, svårare än så är det inte. Hantverkaren kan också bistå med grävning av hål, trädäck etc om så önskas. 
 

Primastars poolkunder är geografiskt jämnt fördelade i vårt avlånga land. Nedan följer några kontaktuppgifter på hantverkare som har vana att installera Primastar pooler / trädäck etc:

 

 

 

* Djura (Primastars lagerkille)
Mobilnr: 073-3974265
Område: Skåne, södra Halland och södra Småland
Behjälplig med: Installation av pool (konstruktion/pool-liner), sandfilterpump, poolvärmepump, solfångare etc

* Grimstofta Entreprenad AB (Niklas Jansson)
Mobilnr: 0732-474801
Email:

Område: Skåne
Behjälplig med: Trädäck / altandäck, gräva hål, installation av pool, sandfilterpump, poolvärmepump etc


* Aspsson Bygg & Fastighetservice (Fredrik Asp)

Mobilnr: 0739-870504
Email: fredrikasp17@gmail.com

Område: Göteborg inkl kranskommuner. (ca 50 km från centrum)
Behjälplig med: Trädäck / altandäck, gräva hål, installation av pool, sandfilterpump, poolvärmepump etc

* M Haglund Bygg & Interiör AB
Mobilnr: 070-7781250 (Mats)
Område: Skåne
Behjälplig med:  Installation av pool, sandfilterpump, poolvärmepump etc

* Skånska husmontören (Johan Ullatti)
Mobilnr: 072-7340378
Email: johan@shmab.se
Område: Skåne
Behjälplig med:  Markarbete, snickeriarbete, montering av pool samt inkoppling poolvärmepump.

 * Börjessons Bygg (Anders Börjesson)
Mobilnr: 070-8656218
Område: Skåne
Behjälplig med: Trädäck / altandäck, staket etc

 

 * Helgessons Gräv VBY AB (Thomas Helgesson)
Mobilnr: 073-6544930
Område: Gotland
Behjälplig med: Kompletta poollösningar från schakt till färdig installation/användande av pool & pooldäck / altan
Poolskötsel. Utför även transporter av vatten/avloppsanläggningar, husgrunder, parkering, vägar, ridbanor mm,
försäljning av grus mtrl / jord mm.

 

Granträsk Timmerhus (Ulf Lundberg)
Mobilnr: 070-5542066
Område: Norrbotten
Behjälplig med: Markarbete, trädäck samt uppsättande av pool.

 

* Elector (Christian Liljekvist)
Mobilnr: 0766-2104248
Email: christian@elector.se
Område: Göteborg och Trollhättan med omnejd
Behjälplig med: El-installationer, sätta upp pool, markschakt samt snickeriarbete.

 

Våra kunder avtalar själv med personer/företagen ovan
OBS ! Primastar AB tar ej ansvar för utfört arbete / montering från ovanstående hantverkare.
Hantverkarna ovan jobbar under eget ansvar och är ej knutna till Primastar AB, som endast marknadsför/säljer produkter, ej tjänster.