Låga priser, hög kvalitet, lång erfarenhet och god service
Direktimportör från världsledande tillverkare av
Pooler - Poolvärmepumpar - Sandfilter 

Dataskyddspolicy Primastar AB

DATASKYDDS POLICY

GDPR (General Data Protection Regulation) Behandling av personuppgifter - kunder

Syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enligt med Eu:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). När du lämnar ifrån dig dina personuppgifter till oss ska du kunna känna dig trygg och därför har vi upprättat den här policyn.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och vi utgår ifrån att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vilka personuppgifter behandlar vi? Nedan följer exempel på de personuppgifter vi behandlar:

Företag / Privatkunder

Namn

Telefonnummer / Mobilnummer

Adressuppgifter

 

Bilder
Kundbilder figurerar enligt överenskommelse med kund.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
I samband med kundregistrering samt orderläggning.

Behandling av personuppgifter
Våra rutiner och arbetssätt är med utgångspunkt att endast medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Enligt ovan strävar vi efter att inte lämna ut dina personuppgifter till andra personer/företag utanför organisationen. Vid utlämning av dina personuppgifter till tredje part ska detta ske i samtycke med er.

Ansvar
Primastar AB är personuppgiftsansvariga vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas.